Sponzori

Rok 2017

 • Bratislavský samosprávny kraj
 • 2 % z daní

Rok 2016

 • Bratislavský samosprávny kraj
 • 2 % z daní

Rok 2015

 • Bratislavský samosprávny kraj
 • 2 % z daní

Rok 2014

 • Bratislavský samosprávny kraj
 • 2 % z daní
 • Nadácia Orange

Rok 2013

 • Bratislavský samosprávny kraj
 • 2 % z daní

Rok 2012

 • Bratislavský samosprávny kraj
 • 2 % z daní

Rok 2011

 • Bratislavský samosprávny kraj
 • 2 % z daní

Rok 2010

 • Bratislavský samosprávny kraj
 • 2 % z daní
 • OZ Zartbitter so sídlom v Nemecku

Rok 2009

 • Bratislavský samosprávny kraj
 • 2 % z daní
 • OZ Zartbitter so sídlom v Nemecku

Rok 2008

 • Nadácia deti Slovenska – grant Hodina deťom
 • Švajčiarske veľvyslanectvo
 • OZ Zartbitter so sídlom v Nemecku

Rok 2007

 • Nadácia deti Slovenska – grant Hodina deťom
 • Švajčiarske veľvyslanectvo
 • OZ Zartbitter so sídlom v Nemecku

Rok 2006

 • Nadácia deti Slovenska – grant Hodina deťom
 • Projekt : Každé dievča má vlastný spôsob ako  povedať NIE!

Rok 2005

 • 19.november „Svet mojich pocitov“Švajčiarske veľvyslanectvo
 • Základná škola Karloveská 61, Bratislava MČ Karlova Ves
 • Celoškolské združenie rodičov- ZŠ Karloveská 61
 • T – mobile

Rok 2004

 • Putovná výstava „(Ne)bezpečné miesto“
 • Švajčiarske veľvyslanectvo
 • MČ Petržalka
 • Kultúrny dom –Zrkadlový háj

Rok 2003/2004

 • Putovná výstava „(Ne)bezpečné miesto“
 • Švajčiarske veľvyslanectvo
 • MPSV a R  SR
 • Rakúske fórum
 • MČ – Podunajské Biskupice
 • MČ – Vrakuňa

Rok 2003

 • Nadácia deti Slovenska – grant Hodina deťom
 • Projekt „Hovorím NIE!“
 • Hlavné mesto Slovenskej republiky

Rok 2002

 • Nadácia otvorenej spoločnosti –Open Society Foundation Projekt- „Máš právo cítiť sa bezpečné, silné a nezávislé“

Rok 2001

 • Nadácia Deti Slovenska – grant  Hodina deťom
 • Projekt   – „Prevencia sexuálneho zneužívania detí“

Komentáre sú uzavreté.