Projekty

1. Preventívny program pre 3.-4.triedu ZŠ je zameraný na dievčatá a chlapcov, pedagógov a rodičov detí.

  • Počas workshopu s deťmi, ktorý trvá  3 hodiny, deti veku primeranou   formou informujeme o rozličných formách sexuálneho násilia a rozširujeme ich kompetencie v ohrozených situáciách. Pracujeme pomocou rozhovorov, cvičení, prostredníctvom rolových hier, v ktorých predstavujeme  situácie, v ktorých sú dievčatá a chlapci v nebezpečných situáciách. Spoločne  s deťmi rozprávame o scénkach a rozpracovávame riešenia daných situácií. Posiľňujeme ich sebavedomie,podporujeme ich schopnosti vnímania a vyjadrovania, rozpracovávame a spoznávame individuálne možnosti konania.  Deti musia vedieť o svojom práve na telesné a sexuálne sebaurčenie a naučiť sa vyhľadať pomoc. Po workshopoch ponúkame deťom konzultácie, počas ktorých sa dievčatá a chlapci môžu na nás obrátiť so svojimi otázkami, resp. ťažkosťami.
  • program pre rodičov detí, ktoré sa zúčastnili preventívneho programu- rozprávame na tieto témy: základné informácie o sexuálnom zneužívaní detí ( definícia, príčiny, následky), stratégia páchateľa, prevencia, ktoré ukážu dospelým ich možnosti ako deti posilniť a ako preventívny výchovný postoj vintegrujú do svojej výchovy.
  • program pre pedagógov, vychovávateľov – poskytujeme základné informácie o sexuálnom zneužívaní dievčata a chlapcov. Posiľňujeme ich kompetenciu, aby dokázali deťom účinne pomôcť a vedeli, ako postupovať pri podozrení, resp. ak sa im dieťa zdôverí.

2. Preventívny program „Bezpečný internet“ internet a mobil ponúkajú páchateľom sexuálneho zneužívania detí nové možnosti, ako  s deťmi nadviazať kontakt. Posielajú im SMS so sexuálnym obsahom alebo pornografické obrázky. Na čete vystupujú ako deti a mladiství a zamotávajú detí do rozhovorov o sexe, láske a pornografii. Niektorí sa pokúšajú stretnúť s nimi v reálnom živote, aby ich mohli zneužívať. Pred obrazovkou počítača sú deti presvedčené, že sa im nemôže nič stať, pretože sa ich nikto nedotýka. Podceňujú  možnosť, že aj slová a obrázky môžu  zraňovať ich intímne hranice. Ak sa stanú obeťou sexuálneho zneužívania cez internet, často trpia na rovnaké  následky ako ostatné deti, ktoré boli sexuálne zneužívané v reálnom živote. Ponúkaný program „Bezpečný internet“ je určený pre dievčatá a chlapcov vo veku 10 -15 rokov s cieľom podporiť ich v tom, aby využívali výhody internetu pre seba a včasne rozpoznali  nebezpečenstvá nového média – internetu. Deťom na workshopoch formou skupinovej diskusie, prostredníctvom preventívneho materiálu sprostredkúvame pravidlá bezpečnosti na internete.

3. Stretnutia s rodičmi.

Komentáre sú uzavreté.