O nás

Našim cieľom je ochrániť dievčatá a chlapcov pred sexualizovaným násilím.

Cieľom prevencie je zabrániť sexuálnemu zneužívaniu dievčat a chlapcov. Preventívna práca s deťmi má deti posiľňovať, upevňovať ich sebavedomie, podporiť ich samostatnosť a deti informovať. Ide  o rozvoj a posiľňovanie tých schopností, zručností a kompetencií, ktoré pomôžu deťom a mladistvým rozpoznať nebezpečné situácie a vyhľadať pomoc.
Sebavedomé deti sa dokážu lepšie ochrániť a skôr vyhľadajú pomoc.
Za sexuálne zneužívanie dievčat a chlapcov je zodpovedný starší mladistvý alebo dospelý páchateľ/páchateľka.

Tím:
PhDr. Monika  Sýkorová, psychológ

PhDr. Slávka Svitková, psychológ

PhDr. Iva Heribanová, psychológ

Mgr. Eva Hlistová, psychológ

Lidka Školárová, asistent

Mgr. Tomáš Oravec, asistent

Komentáre sú uzavreté.