Matky a otcovia

Čo je sexuálne zneužívanie?

Dievčatá a chlapci často odhaľujú svoj životný priestor  s nevyčerpateľnou zvedavosťou. Prejavujú spontánny záujem o všetko, čo sa deje okolo nich a s nimi a krok za krokom sa učia orientovať vo svete. Sú odkázané na to, že dospelí ich v ich vývine povzbudia, podporia, budú ich sprevádzať a naplnia ich potreby po láske, nežnosti a ochrane. Deti a mladiství musia dôverovať tomu, že dospelí túto úlohu zvládnu. Ak dospelí alebo mladiství zneužijú deti na uspokojenie vlastných sexuálnych záujmov a potrieb, hlboko tým zrania  ich dôveru a zásadne ohrozia ich vývin.

Pojem sexuálne zneužívanie je širší pojem  pre sexuálne zneužívanie, pretože aj sexuálne prechmaty sú sexuálnym zneužívaním. Nie je to síce trestné, ale  pre deti  a mladistvých  môžu byť rovnako obťažujúce. Tak napr. pre dievča je nanajvýš zraňujúce, keď jej matka na oslave narodenín zrazu zdvihne tričko, aby hosťom ukázala, že dievčaťu rastú prsia.

Existuje veľa aktivít, ktoré sú v určitom kontexte sexuálnymi prechmatmi, v inom nie. V rodine, kde sú deti zvyknuté, že sa ich rodičia kúpu nahí, nie je ešte znakom sexuálneho zneužívania, ak sa otec zdržuje v kúpeľni, keď sa kúpe jeho  9-ročný syn. Ak sa chlapec predsa hanbí a poprosí otca, aby ho nechal samého, a rodič si to nevšíma, neakceptuje prianie chlapca, porušuje tým právo na jeho sexuálne sebaurčenie.

Láskyplný a nežný vzťah k dieťaťu nemá nič spoločné so sexuálnym zneužívaním. Sexuálne násilie začína skrytými, opatrnými dotykmi, zraňujúcimi slovami, pohľadmi a siaha až k orálnemu, vaginálnemu a análnemu znásilneniu a sexuálne mučivým, trýznivým technikám.

Dievčatá a chlapci sú sexuálne zneužívaní, ak:

 • musia znášať dvojzmyselné pohľady a poznámky o svojom tele
 • sú prinútené dávať jazýčkové bozky
 • musia pozorovať nahých dospelých alebo mladistvých – naživo alebo cez internet
 • musia pozerať pornografické obrázky
 • im otec, brat alebo niekto iný ukáže zdanlivo náhodne svoj stoporený úd
 • sa dotýka ich zadočka, vagíny, pŕs, penisu
 • sa dospelí alebo mladiství nechajú deťmi uspokojovať rukou alebo ústami
 • ich znásilnia orálne, análne alebo vaginálne – napr. nejakým predmetom
 • majú deti spolupracovať na pornografii alebo prostituovať
 • ich dospelí alebo mladiství prehovorí na sexuálne aktivity

Ako často sú deti sexuálne zneužívané?

Takmer každé 4. až  5. dievča a každý 9.- až 12. chlapec zažije do svojho 18. roku najmenej jedno sexuálne násilie, ktoré zákon označuje za trestné – ide o sexuálne zneužívanie, exhibicionizmus, zneužívanie chránenca, sexuálny nátlak, znásilnenie.

To však vôbec neznamená, že každé 4.- 5. dievča je dlhoročne zneužívané otcom, nevlastným otcom, starým otcom alebo starším bratom. V mnohých prípadoch sexuálneho zneužívania je dievča alebo chlapec zneužité iba raz a dokáže sa samo – často s pomocou niekoho tretieho – ochrániť pred ďalšími sexuálnymi prechmatmi. Napríklad dievča prestane pod  nejakou zámienkou chodiť na hodiny hudby,  pretože nechce znášať obťažovanie  svojho učiteľa. Čím je vzťah medzi páchateľom a obeťou bližší, o to väčšie je nebezpečenstvo, že páchateľ/páchateľka bude dieťa zneužívať dlhší čas.

Niektoré dievčatá a chlapci sú v detstve zneužívané viacerými páchateľmi/páchateľkami.

Je dnes viac deti zneužívaných ako v minulosti?

Takmer denne sa v médiách dozvedáme o zneužívaní dievčat alebo chlapcov. Preto sa mnohým ľuďom zdá, že dnes je zneužívaných  viac deti a mladistvých  ako pred niekoľkými rokmi.

Ale to nie je pravda.

Zmenila sa doba: nezvýšil sa počet sexuálne zneužívaných dievčat a chlapcov, ale zločin páchateľov a páchateliek sa odhalí  častejšie ako pred niekoľkými rokmi, pretože:

 • Obete sú odvážnejšie

Dnes sa mnohé deti už  v materskej škôlke učia, že nikto nesmie zraniť ich osobné hranice  a že sa môžu  samy  brániť voči sexuálnym prechmatom. Preto dnes vedia   rozpoznať sexuálne prechmaty ľahšie, ako to bolo pred desiatimi rokmi, vedia vyhľadať pomoc, prípadne niekomu porozprávať o sexuálnom zážitku.

 • Signálom detí, ktoré boli zneužité, dospelí rýchlejšie porozumejú

Dospelí sú dnes lepšie informovaní a pozornejší ako pred desiatimi rokmi.

Sú skôr pripravení uveriť detským a mladistvým obetiam a ochrániť ich.

V jednom smere je však pozorovať negatívny vývin: moderná technika uľahčuje páchateľom a páchateľkám obchodovanie s obrázkami a filmom o sexuálnom zneužívaní dievčat a chlapcov. Cez internet hľadajú nové cesty, aby tak naviazali kontakt s potencionálnymi obeťami.

Ak bolo vaše dieťa sexuálne zneužité

Obete sexuálneho zneužívania majú veľkú šancu, aby prežité násilie spracovali bez dlhodobých následkov, ak im okolie poskytne pokojnú a primeranú podporu pri jeho zvládaní.

 • Reagujte rozvážne a nie  panikou! Zhlboka predýchajte a najprv si uvedomte svoju vlastnú reakciu! Príliš prudké reakcie sú síce ľudsky pochopiteľné, ale deti a mladistvých, ktorí prežili sexuálne zneužívanie, často celkom umlčia.
 • Dieťaťu nič nevyčítajte, aj keď sa vám nezdôverilo a zneužívanie ste odhalili iba náhodne ( napr. na základe darčekov, obrázkov alebo prostredníctvom náznakov iných detí). Deti sa len veľmi zriedkavo zdôveria priamo svojmu rodičovi.
 • Dajte dieťaťu pokojné a vecné otázky o priebehu zneužívania a povzbuďte ho, aby o tom hovorila. Nezavaľte dievča/ chlapca vŕtavými otázkami o podrobnostiach. Akceptujte, ak dieťa nechce viac o tom hovoriť
 • Nediskutujte s dieťaťom o tom, či  urobilo predtým niečo zlé alebo nedodržalo dohodu. Je jedno, ako sa dievča alebo chlapec správali, zodpovednosť za sexuálne zneužívanie má vždy páchateľ/ páchateľka.
 • Utešte dieťa. Buďte pokojní, nedramatizujte!
 • Ak vaše dieťa hovorí o sexuálnom zneužívaní, povedzte mu pokiaľ možno vecne, že konanie páchateľa/ páchateľky nebolo správne, nebolo normálne,  bolo podlé…Dievčatá a chlapci musia počuť, že dospelí nesmú deti a mladistvých zneužívať. Jasné a pokojné upresnenia pomôžu zneužívaným deťom spracovať prežité násilie.
 • Ak má dieťa spontánne fyzické reakcie – plač, tras, žalúdočné kŕče…- to je  v poriadku. Tieto reakcie nie sú prehnané. Pomôže, ak človek prejaví strach, zľaknutie, odpor.
 • V žiadnom prípade nechcite, aby sa dieťa uvoľnilo, pretože uvoľnenie posilňuje spomienky na obrazy násilia a pocity, ktoré dieťa prežilo v situácii zneužívania.
 • Ak je bolesť dieťaťa tak veľká, že stráca kontakt s realitou a nepomáha vaše pokojné a jasné dohováranie, tu často pomôže pohyb – prechádzka, aby sme dievča alebo chlapca vrátili späť do reality.
 • Nikdy sa dieťaťa nepýtajte na sexuálne zneužívanie pred spaním. Poruchy spánku a desivé sny sú často následkom.
 • Dajte svojmu dieťaťu  orientáciu, tým že napriek všetkým zaťaženiam dodržíte pokiaľ možno jasnú a normálnu štruktúru dňa. Jasné pravidlá dávajú postihnutému dievčaťu a chlapcovi oporu.
 • Vyvarujte sa požiadavke drastického potrestania páchateľa, ináč nebude vaše dieťa rozprávať!
 • Zdravý ľudský rozum nestačí sám na to, aby sme deťom a mladistvým, ktorí boli sexuálne zneužívaní,  pomohli. Dospelí musia byť informovaní napr. o tom, aké zvláštne reakcie majú deti, ktoré sú konfrontované s detskou pornografiou. Vyhľadajte odbornú pomoc, aby ste svojmu dieťaťu skutočne pomohli

Komentáre sú uzavreté.