Deti

Dievčatá a chlapci

Četovanie je zábavné. Na čete sa môžeš napríklad zoznámiť s dievčatami a chlapcami z iných miest a krajín, s ktorými by si sa ináč nestretol/nestretla. Na čete sa môžeš zhovárať o svojich záujmoch a koníčkoch, dohodnúť si so spolužiakmi alebo priateľmi stretnutie alebo sa porozprávať o všetkom, čo ste si nestihli dopoludnia v škole.

Četovanie môže byť však aj nebezpečné: páchateľ alebo páchateľka už zistili, že četovanie je jednou z možností, ako nadviazať kontakt s dievčatami a chlapcami.

Niektorí dospelí páchatelia sa vydávajú za mladších, ako v skutočnosti sú, a deťom či mladistvým lichotia, aby ich tak prehovorili na stretnutie a aby ich potom mohli zneužívať.

Iní znepokojujú dievčatá a chlapcov na čete neslušnými sexuálnymi narážkami alebo im posielajú obrázky, na ktorých sú zobrazené sexuálne aktivity. Niekedy dievčatá a chlapcov obťažujú alebo sa im vyhrážajú aj mladiství páchatelia a páchateľky.

Tipy, ako sa chrániť pred sexuálnym zneužívaním na internete

1. Nikdy neudávaj svoje skutočné meno, adresu, kde bývaš, adresu školy, číslo telefónu alebo mobilu na čete alebo mailom!

2. Registračný formulár pre čet nikdy pravdivo nevypĺňaj, meno a adresu si vymysli. To nie je klamstvo, ale ochrana tvojej osoby!

3.   Heslo nikdy nedávaj priateľovi na čete alebo maile. Kľúč od domu dávame tiež iba

málo ľuďom!

4. Vymysli si prezývku, ktorá neprezradí nič o tvojej osobe a nepriláka tak páchateľa

alebo páchateľku!

5.  Pri vypĺňaní detailov o svojej osoby nikdy neposkytuj skutočné údaje. Zmeň napr.

svoje meno a dátum narodenia, napíš iné mesto a ulicu svojho bydliska!

6.  Na čete nikdy neposkytuj svoje osobné údaje ani informácie o svojich priateľoch,

priateľkách, rodinných príslušníkoch alebo o iných ľuďoch. Priateľom na čete nemôžeš

povedať všetko to, čo hovoríš svojim skutočným priateľom!

7.  Je rozumné, ak budeš k priateľom na čete a maile nedôverčivý/nedôverčivá a nebudeš

všetkému veriť.

8.  Voči priateľom na čete buď veľmi opatrný/opatrná!

9.  Nikdy sa nesmieš bez sprievodu dospelej osoby stretnúť s „priateľom z četu“. Nestačí,

ak pôjde s tebou tvoj priateľ alebo priateľka. Prvé stretnutie musí byť vždy na

verejnom priestranstve, kde sa zdržujú aj iní ľudia (napr. kaviareň).

10. Je rozumné, ak napr. povieš, že tvoji rodičia hneď prídu a že aj oni používajú počítač –

aj vtedy, keď to nie je pravda. Páchatelia  budú opatrní, ak sa budú obávať, že sa

niekto o tom dozvie.

11. Ak o sebe napíšeš, že ignoruješ kontakt so všetkými osobám, ktoré ťa znervózňujú

neslušnými sexuálnymi narážkami alebo obrázkami, pravdepodobne ťa budú menej

obťažovať.

12.  Nie je to zbabelosť, ale odvaha, ak si sám/sama priznáš, že ťa niečo na čete vystrašilo.

Ak máš pri četovaní  zvláštny alebo nepríjemný pocit, odíď z četu, porozprávaj sa

o tom s priateľom alebo priateľkou a vyhľadaj pomoc!

13.  Nikdy neposielaj svoju fotografiu priateľovi na čete, ani ju nedávaj do svojho profilu.

V žiadnom prípade to nesmie byť fotografia, kde si v spodnej bielizni alebo v

plavkách!

14.  Všetci, ktorí četujú by si mali premyslieť, ktorej kamarátke, kamarátovi alebo

dospelému by sa zdôverili , a kto im pomôže, ak na čete narazia na odporných ľudí.

15.  Aj keď si nedodržal/nedodržala dohovor so svojimi rodičmi: ty nie si vinný alebo

vinná, ak ťa „priatelia“ na čete sexuálne obťažovali. Vinný je vždy páchateľ

a páchateľka!

Komentáre sú uzavreté.