Aktuálne

Dňa 15.11. 2017  –  OZ Labyrint   v spolupráci so ZŠ  Bieloruská

organizuje  na škole aktivity pre deti, ktorými sa zúčastnime výzvy WWSF a podporíme tak rešpektovanie práv dieťaťa, vytváranie preventívnych programov, senzibilizáciu verejnosti voči problematike násilia na deťoch.

Hrovou formou sprostredkujeme a podporíme deti v ich právach – právo na vlastný pocit, právo povedať Nie a právo vyhľadať pomoc.

 

 

Aktivita je podporená z rozpočtových prostriedkov BSK.

Komentáre sú uzavreté.