Občianske združenie Labyrint

Kto sme?

Sme Občianske združenie, ktoré sa venuje prevencii sexuálneho zneužívania dievčat a chlapcov.

Naša práca je založená na skutočnosti, že deti, ktoré sa cítia slobodné, silné a nezávislé, sa oveľa menej stávajú obeťami sexuálneho zneužívania alebo ak boli sexuálne zneužité, rýchlejšie vyhľadajú pomoc.

Dievčatá a chlapci sú v 90% zneužívaní  osobami z ich najbližšieho sociálneho okolia (otcom, bratom, nevlastným otcom, strýkom, učiteľom…) Preto varovania pred „zlým“ neznámym nestačia.

Varovania, ktoré všetci poznáme ako „buď vždy v blízkosti svojich rodičov“ vyvolávajú u dieťaťa strach, pocity viny a brzdia pozitívny vývin deti k sebadôvere.

Preto účinná prevencia musí objasňovať rozličné formy prekračovania hraníc, dodávať deťom odvahu, aby dôverovali svojim pocitom a poukazovať na ich práva na telesné a sexuálne sebaurčenie.

Pre koho sme?

– pre deti a mladistvých
– pre matky, otcov a vychovávateľov
– pre učiteľky materských škôl, základných škôl a pre všetkých, ktorí  pracujú s deťmi

Čo robíme?

Praktická preventívna práca s deťmi

Na workshopoch s deťmi na základných školách rozpracovávame preventívne stratégie, ako i konkrétne spôsoby konania. Pomocou rolových hier, skupinových diskusii a kreatívnych techník podporujeme dievčatá a chlapcov, aby dôverovali svojim pocitom a schopnostiam.

Paralelne pracujeme s rodičmi, učiteľmi, učiteľkami a vychovávateľkami.

Prednášky, semináre vzdelávanie

Na trojhodinových  až niekoľkodňových seminároch poskytujeme základné alebo podrobnejšie informácie a skúsenosti z oblasti prevencie sexuálneho zneužívania  dievčat a chlapcov.

Osvetová práca

Prednáškami, publikáciami ako aj účasťou na seminároch, konferenciách  poukazujeme na dôležitosť prevencie sexuálneho zneužívania dievčat a chlapcov.

Zaradené v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Občianske združenie Labyrint